Home Publicaties Galerie

Oude kaarten van het Westland

Het Westland maakt van oudsher uit van Delfland. Het Hoogheemraadschap van Delfland is dan ook in het bezit van diverse historische kaarten van de streek.
In Februari 2004 gaf de heer Klapwijk, archivaris van het Hoogheemraadschap, een lezing over de topografische kaarten uit het archief, waarin hij diverse oude kaarten liet zien en van een toelichting voorzag.
Omdat veel mensen het leuk vinden de oude kaarten eens goed te bekijken, en een lezing hiertoe niet echt de gelegenheid kan geven, heeft de heer Klapwijk zijn presentatie met illustraties achtergelaten bij het Genootschap Oud Westland.
Hieronder treft u de oude kaarten uit zijn presentatie aan, om ze nog eens op het gemak te bekijken..

"Get the Flash Player" "to see this gallery."