Home Bestuur
 
Genootschap Oud-Westland

Het Genootschap Oud-Westland stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van het Westlandse gebied en heeft als doel deze kennis te verspreiden.
Daartoe organiseert het jaarlijks 4 lezingen met diapresentaties of films over historische onderwerpen. In het voorjaar is er een dagtocht naar een naburig gebied.
Bovendien geeft Genootschap Oud-Westland een jaarboek uit met artikelen die een groot aantal onderwerpen bestrijken over de rijke lokale geschiedenis, waaronder ook tuinbouw onderwerpen.

Contributie
Voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 22,50 komt u in het bezit van het Historisch Jaarboek Westland, en wordt u uitgenodigd voor de lezingen en excursies. U krijgt elk jaar hiertoe een acceptgiro of een email toegezonden. U kunt uw contributie ook zelf over maken op rekeningnummer NL78 INGB 0003 6904 36 ten name van Genootschap Oud-Westland.

Bestuursleden

Onderstaand de samenstelling van het bestuur. Helaas levert het publiceren van mailadressen ongewenste mails op, maar natuurlijk zijn wij ook via e-mail bereikbaar. Ons mailadres eindigt op @oudwestland.nl en begint met bestuur.

# Naam Positie Telefoon
1 Jan Maat Voorzitter
2 Liduïn Badoux-Grootscholten Secretaris
3 A. Moor Penningmeester
4 H.I.M. Groenewegen Lid (+ publicatie commissie)
5 A. Vermeer Ledenadministratie
6 F. de Klerk Communicatie